AKTUALITY

arr3EET

Informace pro klienty

arr3ROZPIS SLUŽEB LÉKAŘŮ

Aktuálně pro tento týden

arr3NOVINKY

Informace pro klienty

PŘEPOČET VĚKU ZVÍŘETE

nahled.jpg


Více v sekci "Naše tipy"


NOVINKY

 

Informace pro klienty z Ostravských městských částí:

Zastupitelstvo města Ostravy se 24. října 2012 usneslo o vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se upravuje trvalé označování psů a vedení evidence chovatelů. Vyhláška je platná od 1. ledna 2013. Podle této vyhlášky je chovatel na území Ostravy povinen nechat svého psa nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy pes dovršil věku 3 měsíců, označit čipem. Chovatel psa je dále povinen do 30 dnů ode dne označení psa čipem se přihlásit do evidence chovatelů, kterou povedou jednotlivé městské obvody.

Chovatel je dále povinen oznámit do evidence ukončení chovu psa, jeho úhyn, ztrátu nebo únik, nejpozději do 30 dnů, kdy některá z těchto událostí nastala.

Pokud chovatel chová psa označeného čipem před účinností vyhlášky, je povinen požadované údaje nahlásit do konce března 2013.

Chovatel psa, který na území města chová psa staršího 3 měsíců, který nebyl před účinností vyhlášky označen čipem, má povinnost nechat nejpozději do 31.prosince 2013 svého psa označit čipem a následně se přihlásit do evidence.

V naší ordinaci používáme mikročipy Backhome firmy Virbac. V ceně čipování je registrace čipu do evropské databáze a databáze komory veterinárních lékařů ČR. Cena je 600 korun.