AKTUALITY

arr4EET

Informace pro klienty

arr4ROZPIS SLUŽEB LÉKAŘŮ

Aktuálně pro tento týden

arr4NOVINKY

Informace pro klienty

PŘEPOČET VĚKU ZVÍŘETE

nahled.jpg


Více v sekci "Naše tipy"


NOVINKY

 

"Povinné čipování"

Vážení klienti,

podle schválené novely veterinárního zákona je očkování psa proti vzteklině, s platností od 1.1.2020, platné pouze tehdy, pokud je pes čipován! Výjimkou jsou pouze psi, kteří byli tetováni do 3.7.2011. A vytetované číslo je ČITELNÉ!

Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.

Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává Zákon o veterinární péči neboli Veterinární zákon.

Většina chovatelů také ví o tom, že některé vakcíny proti vzteklině se přeočkovávají po třech letech i tu skutečnost, že pro cestování do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti vzteklině v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu.

Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy od roku 2020 nebude očkování neočipovaného psa proti vzteklině platné.

V naší ordinaci používáme kvalitní drobné mikročipy Backhome firmy Virbac. V ceně čipování je zahrnuta registrace čipu do evropské databáze Backhome a databáze komory veterinárních lékařů ČR. Cena je 600 korun.

 

 

 

Z důvodu změny zákona o ochraně osobních údajů (GDPR), jsme povinni požádat Vás podepsat níže uvedený text. Prosím přečtěte si jej než vejdete do ordinace.

Děkujeme za pochopení.

Veterinární ordinace Šenov IČ: 71228225, kontakt: 596887111, 606419840, jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o tom, že bude zpracovávat Vaše následující osobní údaje: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLO, EMAIL. Vaše osobní údaje jsou využívány pro účely plnění smlouvy, jejímž předmětem je ochrana a péče o zdraví Vašeho zvířete, tj. kontaktu s Vámi, k Vašemu informování a ke správě a vedení klientského účtu. Vaše osobní údaje budou využívány i pro účely plnění zákonných požadavků v rámci veterinární péče. Vaše osobní údaje budou využívány také za účelem oprávněného zájmu správce, tj. zejména k IT správě a k případnému vymáhání právních nároků. Neposkytnutí osobních údajů může mít za důsledek neuzavření a neplnění smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na vznesené dotazy. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány smluvním partnerem správce za účelem IT správy softwarového systému nebo za účelem dopravy zboží. Doba uložení Vašich osobních údajů je určena trváním našeho smluvního vztahu, příp. oprávněnými zájmy správce nebo zákonnými požadavky, tak jak je uvedeno výše. Máte právo přístupu k osobním údajům, jejich opravy, výmazu, omezení, přenositelnosti, podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů a námitek proti zpracování Vašich osobních údajů, přičemž všechny potřebné informace o zpracování osobních údajů Vám mohou být poskytnuty na výše uvedeném kontaktu.