Naše ordinace » Přístup k pacientům

Přístup k pacientům

Samotná odbornost není určujícím kritériem pro úspěšnost naší práce. Stejně podstatná je dobrá komunikace s klientem a citlivý a individuální přístup k pacientovi.

Snažíme se o to, aby jak pacient, tak jeho doprovod neměli při pobytu na našem pracovišti pocit, že jsou ve „špitále“. U lidí a podobně také u zvířat vyvolává pohled na „bílý plášť“ stres. Proto jsme ordinaci a oděv personálu navrhli tak, aby co nejmíň připomínali zdravotnické zařízení a zvířata se tak, alespoň částečně, cítila klidněji.

Jak všichni víme, zvířata bohužel nejsou schopna přesně sdělit to, co je zrovna trápí. Proto je pro naši práci velmi důležité, aby jste se s námi podělili o co nejvíce informací, které jste při soužití se svým kamarádem vypozorovali. Každá malá odchylka od normálního chování může být banalitou, ale může nás také zavést na správnou cestu ve složité diagnostice jednotlivých onemocnění.

Né vždy budou návštěvy u veterináře jen poklidným očkováním nebo debatou o granulích. Často se při rozmanitých životních osudech dostáváme do situací, kdy jde našemu zvířeti o život, kdy se onemocnění protahuje, bez viditelné reakce na započatou léčbu a podobně. Pokud budete mít pocit, že Vám není něco jasné, nerozumíte postupu námi navrhované terapie, nestyďte se zeptat. Předejdeme tím často zbytečným nedorozuměním.